Gospodinjstvo

E-odpadke brezplačno oddajte v trgovinah in poslovalnicah

E-odpadke brezplačno oddajte v Big Bangovih poslovalnicah

Postavljeni so bili že leta 2016 v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.

Zakaj je potrebno e-odpadke ločeno zbirati

Količina e-odpadkov in odpadnih baterij narašča vsako leto in to kar 3x hitreje v primerjavi z ostalimi odpadki. Zaradi pomanjkanja informacij (zakaj je pomembno, da z njo, ko postane neuporabna, ravnamo pravilno oz. kaj sploh to pomeni ter kje so zbiralniki za tovrstno odpadno opremo) ta odpadek nemalokrat konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagališčih. Odlaganje tovrstnih odpadkov na nepravem mestu lahko povzroči onesnaževanje tal s strupenimi snovmi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim (npr. preko odcednih vod na odlagališčih – urejenih in divjih, preko izgorevanja v zrak v sežigalnicah itd.).

Snovi kot so na primer kadmij, ki povzroča nepopravljive posledice na ledvicah; živo srebro, ki lahko povzroči poškodbe različnih organov, vključno z možgani in ledvicami; fosfor, ki se uporablja kot premaz na CRT monitorjih za resolucijo slike pa je rakotvoren. Po drugi strani pa gre za dragocene surovine, ki jih z neločevanjem za vedno izgubimo. Zato je zelo pomembno, da tovrstne odpadke oddamo na primerna mesta. Eden takih so tudi zeleni koti, ki se nahajajo v vseh poslovalnicah Meganakupeka, kamor lahko svoje e-odpadke prinesete mimogrede ob obisku trgovine zaradi nakupa.

Komu oddaja e-odpadkov v zelene kote koristi

Oddaja starih aparatov v zelene kote koristi:

  • Potrošniku, saj jih odda mimogrede ob nakupu
  • Trgovcu, saj s tem zagotovi uredbi o ravnanju z e-odpadki
  • Okolju, saj se tako izboljša delež pravilno zbranih malih e-naprav/aparatov, ki zaradi njihove velikosti oz. majhnosti hitro pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki ali v naravi