Pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre je Meganakupek.si (v nadaljevanju organizator).

Za sodelovanje v nagradni igri ni potrebno opraviti nobenega nakupa na strani organizatorja.

Datum začetka in zaključka nagradnih iger je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani ali Facebook/Instagram profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena na družbenem omrežju, ko nagrada poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Zmagovalca se izbere z žrebom po tem, ko se zaključi nagradna igra.

Meganakupek, 2021

Nagradne igre

Nagradne igre

Nagradna igra je lahko trenutno aktivna, zato spremljajte naša družbena omrežja.

Majica je seveda še vedno na voljo na tej povezavi.