Ideje in navdih za opremo doma

Branje otroku koristi

Branje dojenčkom in predšolskim otrokom je koristno za njihov jezikovni, intelektualni in čustveni razvoj.

Razvoj jezika

Preko pravljic otrok spoznava nove besede in bogati svoj besedni zaklad, pridobiva občutek za knjižni jezik in spoznava, da obstaja več načinov in možnosti za sporazumevanje. Če otroku beremo že od zgodnjega otroštva dalje, to zagotovo dobro vpliva na kasnejše učenje branja in razvoj bralne pismenosti, razvija pa se tudi zavedanje o pomenu branja  v vsakdanjem življenju.

Ob letu in pol malčki uporabljajo že okrog 20 besed s pomenom (podatki govorijo o povprečju, lahko ste brez skrbi tudi, če vaš malček še ne pove veliko), razumejo pa veliko več, zato jim lahko z veseljem berete vse, za kar pokažejo zanimanje.  

razvoj jezika


Intelektualni razvoj

Branje otroku vsestransko koristi. Dognanja nevrologov kažejo, da spodbuja razvoj obeh možganskih polovic, ne samo tistega dela, povezanega z branjem. Z branjem širimo otrokovo splošno razgledanost, krepimo njegovo radovednost, prek zgodbic ponujamo nove izkušnje in spoznanja.

Če želimo imeti pametne otroke, jim berimo pravljice, in če želimo še bolj pametne otroke, jim berimo še več pravljic.
Albert Einstein

Kako beremo

Otroku beremo tisto, kar rad posluša. V začetku so to krajše zgodbice z veliko risbami, zvočnice in knjige, ki so zanimive tudi na dotik, ter bolj ustvarjalne knjige, kot recimo knjige z magneti. Beremo lahko tudi pesmice, knjige o naravi, živalih in o vsem, kar otroka zanima. Bolj pomembno od tega, kaj beremo je, kako zgodbo preberemo. Z otrokom se o prebranem tudi pogovorimo in na ta način preverimo, ali otrok prebrano razume. Pogovor o vsebini je lahko tudi iztočnica za pogovor o občutljivih ali bolj zahtevnih temah (rojstvo, smrt, …).

kako beremo


Bližina

Z branjem otroka tudi učimo razumeti lastna čustva in čustva drugih, razumeti odnose in družbene norme. Med branjem se povežeta tudi bralec in poslušalec. Prostor, v katerem bosta brala, naj bo tak, da se bo otrok v njem dobro počutil. Lahko je to postelja, naslonjač ali vaše naročje. Izberite del dneva, kot sta sproščena in razpoložena za branje in poslušanje. Branje pravljic naj bo prijetno opravilo, v katerem bosta uživala oba.

Knjiga je najlepše darilo

knjiga darilo

Bodite reden obiskovalec knjižnic, otrok pa naj ima kakšno knjigo tudi doma. Naučite ga lepega ravnanja s knjigo in ga poučite o njegovi vrednosti. Ko bo knjigo prerasel in se je naveličal, jo lahko tudi zamenjate na knjižnem sejmu ali s prijatelji.

 

Več izdelkov na meganakupek.si